Advokátní služby

Jsme služebníci zákonů, abychom mohli býti svobodní - Marcus Tullius Cicero

O nás

Naše historie

Mgr. Ondřej Dlouhý je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory, vlastní právní praxi zahájil v roce 2009 po třech letech působení jako advokátní koncipient, kancelář v Milovicích pak otevřel v roce 2012.

Po zkušenostech s poskytováním služeb velkým národním i nadnárodním společnostem v oblasti developmentu, veřejných zakázek, IT, akvizic a právní podpory vyjednávání obchodních smluv jsme se rozhodli dokázat, že je možné stejně kvalitní služby poskytovat i lokálním podnikatelům a fyzickým osobám. V Milovicích jsme tak během pouhých dvou let vybudovali fungující a vyhledávanou advokát kancelář poskytující služby zejména v oblasti práva realit, rodinného práva, majetkových sporů, náhrady škody, ale i oblasti široké podpory podnikání.

Do Milovic jsme vstoupili  se strategií dostupnosti služeb pro nejširší spektrum zákazníků, kterou naši klienti oceňují a díky které se k nám stále vracejí. V tomto směru podporujeme rozvoj Milovic, kdy naší strategií je rozvoj místního podnikání a zvýšení dostupnosti služeb místním občanům i podnikatelům s přihlédnutím k jejich často úzkým vazbám na hlavní město.

V roce 2014 Ondřej Dlouhý vstoupil do sdružení advokátů Erhartová Vítek jako třetí partner, přičemž jeho vstupem došlo k přejmenování na Advokátní kancelář Erhartová Vítek&Partners.

V současné době se zaměřujeme na dostupnost služeb pro všechny typy klientů a maximální vyhovění jejich potřebám, ochran jejich práv a zájmů s ohledem na maximální dostupnou časovou a finanční úsporu na jejich času.