Advokátní služby

Jsme služebníci zákonů, abychom mohli býti svobodní - Marcus Tullius Cicero

Oblasti služeb

Nemovitosti

Prodej či koupě nemovitosti, development, úvěrové smlouvy, zástavní práva, věcná břemena, nájemní smlouvy, poskytování úschov peněz i listin, ověřování podpisů, návrhy na vklad, zastupování před katastrálním úřadem.

Rodinné právo

Rozvody, výživné, opatrovnické řízení, vypořádání majetku, určení či popření otcovství.

Dědictví

Vypořádání dědictví, dědická dohoda, sepis závěti, odkaz, vydědění.

Soudní řízení

Zastupování před soudy, exekuce, předžalobní upomínky, uznání dluhu.

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Agenda bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, spoluvlastnictví, darovací smlouvy, převody členského podílu v družstvu.

Obchodní společnosti

Založení, přeměny, změny společenských smluv, převod obchodních podílů.

Další

Koupě vozu, náhrada škody, sousedské spory, směnky, uplatnění vad, IT právo, veřejné zakázky, vyjednávání smluv, pracovní právo, náhrada mzdy.