Odměnu za právní služby budete vždy vědět předem. Odhad získáte už při první schůzce, která je zdarma

K návrhu odměny přistupuji individuálně podle konkrétních okolností daného případu, jeho obtížnosti a časové náročnosti. Při stanovení odměny přihlížím nejen k povaze věci, ale také k sociální situaci klienta

Časová odměna

Hodinová sazba v rozsahu 1500 – 2000 Kč bez DPH
potřebný počet hodin právních služeb je dopředu možné odhadnout, a to zejména, pokud se jedná o typický a běžný úkon.
Např. sepsání kupní smlouvy na nemovitost cca 3 – 5 hodin nebo darovací smlouva na nemovitost kolem 2 hodin.
Účtuji každou započatou půlhodinu.

Úkonová odměna

S klientem je sjednána odměna za konkrétní úkon právní služby, kdy u typizovaných úkonů můžeme již předem stanovit konečnou cenu.
Např. za sepsání standardní kupní smlouvy na nemovitost, návrhu na rozvod, provedení úschovy nebo sepis platebního rozkazu.

Další možné dohody

Odměna za kompletní vyřízení věci – s klientem sjednávám celkovou odměnu za vyřízení celého případu, popřípadě za vyřízení určité jeho části (např. za soudní řízení v jednom stupni, za změnu stanov společenství vlastníků jednotek).
Paušální odměna – v případě pravidelného či opakovaného odběru právních služeb stanovujeme paušální odměnu buď za konkrétní opakující se úkony nebo paušální odměnu za veškeré služby v kalendářním měsíci. Paušální odměna zohledňuje množstevní slevu za odebrané služby.

V případě soudních sporů

V případě zastoupení u soudu bývá součástí odměny i tzv. přísudek, tj. část náhrady nákladů přiznaná soudem za právní zastoupení. Přiměřeně k tomu je přitom stanovována shora uvedená část naší odměny.