Advokátní služby

Jsme služebníci zákonů, abychom mohli býti svobodní - Marcus Tullius Cicero

Proč k nám přijít

Rychlá a účinná právní pomoc

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech běžných záležitostech. Své schopnosti a znalosti stále prohlubujeme a rozšiřujeme, abychom Vám vždy nabídli službu, kterou potřebujete a která Vám svými parametry bude vyhovovat.

Vyjdeme vám vstříc

Odměnu za naše právní služby s Vámi sjednáme předem podle daného případu (typ právní služby, obtížnost věci, časová náročnost, apod.). Při stanovení odměny přihlížíme nejen k povaze věci, ale také k sociální situaci klienta (možnost poskytnutí slevy, splátkového kalendář apod.).

Odpovědnost, rychlost a cenová dostupnost

K řešení problémů našich klientů přistupujeme s odpovědností, aktivně a s potřebnou rychlostí, což jsou spolu s péčí o klienta a cenovou dostupností našich služeb naše nejvyšší priority. Usilujeme o poskytování přínosných služeb splňujících či dokonce překračujících očekávání klientů. Budování dlouhodobých vztahů s klienty je pro nás základem našeho podnikání.